Skema Program Sarjana Muda Pengurusan (Maritim)

Semester 1 Jam

Kredit

Semester 2 Jam

Kredit

SOC 2002 Kenegaraan Malaysia 3 (3+0) SOC 2000 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2 (2+0)
MGM 3302 Prinsip Pemasaran 3 (3+0) SOC 2001 Hubungan Etnik 2 (2+0)
BBB 3102 Public Speaking 3 (3+0) BBB 3101 Academic Writing Skills 3 (3+0)
MMM 3401 Prinsip Pengurusan Maritim 3 (3+0) ECO 3100 Gayacara Pemikiran Ekonomi 3 (3+0)
ACC 3100 Perakaunan Perniagaan 4 (4+0) ECO 3202 Statistik Ekonomi & Perniagaan 3 (3+0)
MMM 3101 Pengangkutan Multimodal 3 (3+0) COM 3103 Komunikasi Perniagaan 3 (3+0)
Ko-Kurikulum 3 (0+3) MGM 3103 Asas Keusahawanan 3 (3+0)
MMM 3001 Maritime English 3 (3+0)

Jumlah

22

Jumlah

22

Semester 3

Jam

Kredit

Semester 4 Jam

Kredit

MMM 3403 Ekonomi Perkapalan 3 (3+0) MMM 3102 Pengurusan Logistik dan Distributif 3 (3+0)
MGM 4102 Sistem Maklumat Pengurusan 3 (3+0) MMM 4304 Undang-undangĀ  Laut Antarabangsa 4 (4+0)
MGM 4201 Pengurusan Sumber Manusia 3 (3+0) MMM 4305 Undang-undang Pengangkutan Maritim 4 (4+0)
MMM 3002 Keadah Penyelidikan Maritim 3 (3+0) MNS 4201 Keselamatan Marin 3 (3+0)
MGM 4601 Undang-Undang Komersial 3 (3+0) MMM 4306 Polisi dan Pengurusan Marin 4 (4+0)
MMM 4204 Pengurusan Pelabuhan dan Perkapalan 4 (4+0) MMM 4998 Projek Ilmiah Tahun Akhir I @ Elektif II 3 (3+0)
Elektif I 3 (3+0)

Jumlah

22 Jumlah 21
Semester 5 Jam

Kredit

Semester 6 Jam

Kredit

MNS 4301 Operasi Kargo Marin 3 (3+0) MMM 4992 Latihan Industri 12 (0+12)
MGM 4105 Pengurusan Strategik 3 (3+0)
MMM 3103 Broker dan Charter Kapal 3 (3+0)
BBB 3103 English for Occupational Purpose 3 (3+0)
MMM 4307 Insuran Marin 4 (4+0)
MMM 3402 Perdagangan Maritim 3 (3+0)
MMM 4999 Projek Ilmiah Tahun Akhir II @ Elektif III 3 (3+0)
Jumlah 22 Jumlah 12
JUMLAH 121